920
page-template-default,page,page-id-920,theme-stockholm,stockholm-core-2.3,woocommerce-no-js,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_uncovered,,qode_grid_1300,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

AVÍS LEGAL

 

 1. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

 

AETERNAL – Na. NÚRIA SOTO CHECA amb CIF 46606040J, amb domicili a Ripollet (Barcelona), al carrer Monturiol, núm. 38, i correu electrònic aeternal-urnas@aeternal-urnas.com és la Titular d’aquesta web, amb domini  https://www.aeternal-urnas.com/.

 

 

 1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

 

La utilització d’aquest lloc Web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d’USUARI, la qual cosa implica l’adhesió als termes i condicions que tot seguit s’indiquen. A tots els efectes, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada en el moment en que es produeix l’accés. Es recomana a l’USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis ofertats. Tanmateix, l’accés a determinats serveis a través d’aquest lloc Web pot estar sotmès  a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, complementen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització dels nostres serveis, l’USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas de no acceptar les condicions, d’ús, s’haurà d’abstenir i de fer servir els serveis continguts en aquesta Web. Les presents condicions d’ús regulen l’ús genèric de la Web per part de l’USUARI que té la possibilitat de visualitzar-la i imprimir-les. El Titular de la Web es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ els continguts, serveis o informacions que es troben en aquesta Web, així com limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la Web.

 

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

El contingut d’aquesta Web es troba protegit per les Lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del responsable de la Web o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en qualsevol cas de l’autorització escrita prèvia per part del Titular de la Web. La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al responsable de la Web i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen a llurs propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués aparèixer respecte als mateixos. En qualsevol cas, es compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc Web s’hauran de dirigir al correu electrònic aeternal-urnas@aeternal-urnas.com

 

 

 1. ACCÉS AL WEB

 

La nostra Web pot ser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta. Les dades de Caràcter Personal que se’ns facilitin seran sempre tractades amb conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

 

 

 1. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

 

L’USUARI es compromet a utilitzar la Web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, amb les bones costums i l’ordre públic.

 

L’USUARI s’obliga i es compromet a:

 • No utilitzar la Web o els serveis que s’hi presten a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís Legal que perjudiquin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui perjudicar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de la Web a altres usuaris.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i d’altres que es trobin a la Web.
 • No introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caracteres que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del responsable de la Web o de tercers.
 • No fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis que ofereix.
 • No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Tanmateix, el responsable de la web es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web i/o als serveis en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar abans a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.

 

 

 1. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

 

El responsable de la web no es farà responsable, directa ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Web.
 • Que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en alguna causa que escapi del control del Titural de la Web.
 • Una actuació dolosa o culposa de l’USUARI i/o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, fos quina fos la causa.
 • Danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.
 • Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines Web de tercers a les que s’hi pugui accedir per Enllaços o cercadors del lloc Web.
 • El danys que es puguin causar als equips dels USUARIS per possible virus informàtics introduïts a causa de la seva navegació en el lloc Web o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació.
 • De l’incompliment de la Llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 • Els vicis i defectes de qualsevol classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, la manca d’actualització o d’exactitud dels mateixos ni de la seva qualitat científica en el seu cas.
 • També, el Titular no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la Web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
 • El Titular tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc Web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

 

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES

 

De conformitat amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, els informem que la informació que faciliti l’USUARI serà incorporada al sistema de tractament titularitat del Responsable amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. També, el Titular i Responsable informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Mentre vostè no comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats abans esmentades. Se l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el Responsable es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, el USUARI podrà fer valdre els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment donat pel tractament dels mateixos, havent de dirigir la seva petició per escrit i identificant-se suficientment a l’adreça indicada al punt 1.

Tanmateix, també podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

 

 1. PUBLICITAT

 

Conforme al que es regula per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) la política respecte al correu electrònic es centra en remetre únicament comunicacions que l’USUARI hagi sol·licitat rebre havent traslladat de manera voluntària i expressa el seu consentiment, Si l’USUARI desitja rebre aquestes comunicacions, haurà de dirigir la seva petició per escrit i identificant-se suficientment a l’adreça electrònica aeternal-urnal@aeternal-urnas.com.

 

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

 

Les presents condicions estan redactades en castellà i en català i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent.

Per a qualsevol qüestió litigiosa o que afecti a aquest lloc Web seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya.